liahen

navod

01.03.2012 16:51

Návod na použitie :


Umiestnenie inkubátora: Inkubátor má byť umiestnený v suchej, vetrateľnej miestnosti s teplotou od 18 – 23 stupňov C. Zariadenie musí byť umiestnené na mieste, kde nemajú prístup deti alebo zvieratá. Je nutné zabezpečiť zariadenie od možnosti zamokrenia, ktoré by mohlo poškodiť zariadenie.


Použitie inkubátora: Inkubátor bol zostrojený výrobcom za účelom liahnutia hydiny a iných vtákov z násadových vajec. Inkubátor nieje určený na sušenie materiálov alebo zvierat, okrem tých, ktoré sa v inkubátore vyliahli. Aj napriek tomu, treba tieto zvieratá z inkubátora odobrať do 24 hodín po ich vyliahnutí.


Zapojenie inkubátora: Zariadenie je určené na použitie napätím 220V. Zapojte elektrický kabel do štandardnej zástrčky 220V, 50Hz.
Teplomer digitánly


Spustenie inkubátora: Na hornej strane inkubátora sa nachádza regulátor teploty. Po spustením treba tento nastaviť približne do polovice chodu Najskôr zapneme inkubátor kompletne zostavený, ale bez násadových vajec. Tzn., že zostavíme rošt na mieru násadových vajec a zasunieme tak, aby vodiaca vidlica rošta mala hriadeľ obracača v smyčke. Kontrolná dióda sa zapne a svieti žlto. Keď teplota dosiahne výšku aká je v polohe regulátora, dioda vypne. Teplota by sa mala ustáliť pri správnom nastavení na teplotu 37,7 stupňov (hrabavá hydina). U žltej liahne sa teplota nenastavuje...je nastavená od výroby... Len pri červenej sa nastavuje...Pri zapnutom inkubátore kontrolujeme aj
funkciu obracača. Po nejakom čase by sme mali vidieť, že rošt sa presúva do ľava a potom doprava. Toto je správna funkcia inkubátora a je pripravený na naloženie.


Kontrola priebehu liahnutia: Denne kontrolujeme teplomer a obracač vizuálne. Je potrebné dolievať denne vodu do kanalikov, ktoré máme v spodnej časti. Nikdy nerosíme vajcia (ak treba zvýšiť vlhkosť), pokiaľ sú vajcia vo vnútri inkubátora.


Údržba inkubátora: Po každom liahnutí vyčistíme inkubátor dezinfekčným prostriedkom podľa odporúčania veterinárneho lekára. Pri umývaní musí byť
 inkubátor odpojený od elektrickej siete!!!

 

Späť

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.